www.belgium.be
Collaboration entre médecins
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Optimalisatie van het gebruik van antidepressiva bij depressie door samenwerking huisarts/apotheker - MFO

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - Opleidingen

Het doel van dit kwaliteitsbevorderend programma voor een lokaal Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) is het verbeteren van het zorgvuldig gebruik van antidepressiva. Een gecoördineerde begeleiding door huisarts en apotheker bij het afbouwen van antidepressiva, verhoogt de slaagkans om het middel te stoppen. Bovendien heeft de patiënt 2 zorgverleners om op terug te vallen bij vragen en problemen. Het Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) over antidepressiva zet in op: 

  • Opstart en opvolging, met oog voor bijwerkingen en therapietrouw 
  • Het detecteren van patiënten die in aanmerking kunnen komen voor afbouw 
  • Het aanrijken van afbouwschema’s en voorlichting over afbouwen/stoppen van antidepressiva 
  • Lokale, concrete afspraken tussen huisarts en huisapotheker om patiënten die antidepressiva gebruiken beter te omkaderen 

Opgemaakt en aangeboden door de Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen (KAVA). 

Slaapmedicatie
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Valpreventie: focus op slaapmedicatie - MFO

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2020 - Opleidingen

Het is als hulpverlener van essentieel belang om de oudere bewust te maken dat vallen vaak voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Naast niet-medicamenteuze factoren (bv. evenwicht, spierkracht en mobiliteit, duizeligheid...) leidt ook slaapmedicatie tot een verhoogd valrisico. Het doel van dit Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) is om het risico op vallen te verminderen bij patiënten met een verhoogd risico op vallen. Dit gebeurt door lokaal afspraken te maken tussen huisarts en apotheker, waarbij de focus ligt op het rationeel gebruik van slaapmedicatie. Opgemaakt door KOVAG - Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgilde.

Iemand die aan slapeloosheid lijdt
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking - MFO

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - Opleidingen

Verbeter de zorg voor uw patiënten en maak lokaal afspraken onder huisartsen en apothekers om het gebruik van slaapmiddelen te verminderen. Dit kwaliteitsbevorderend programma voor een lokaal Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) biedt handvaten voor duidelijke afspraken omtrent de aanpak van opstart en afbouw van benzodiazepines alsook over de manier waarop de patiënt kan gemotiveerd worden. Opgemaakt door KOVAG - Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgilde.

Een dokter
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Medicatienazicht door de huisapotheker – RIZIV

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - Website

Patiënten die minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen chronisch nemen, hebben sinds 1 april 2023 de mogelijkheid om een medicatienazicht te laten uitvoeren door de huisapotheker. Dit medicatienazicht wordt betaald door het RIZIV en kadert in de medisch-farmaceutische samenwerking. U vindt hier meer informatie over dit project medicatienazicht.

Video: de rol van de apotheker voor een goed gebruik van psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Getuigenis: de rol van de apotheker voor een goed gebruik van psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Sensibiliseringsfilm ontwikkeld door BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) om licht te werpen op de rol die de apotheker kan spelen in een bewust gebruik van psychofarmaca.

Video: multidisciplinaire samenwerking rond psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Getuigenis: multidisciplinaire samenwerking rond psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Sensibiliseringsfilm ontwikkeld door BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) om te herinneren aan het belang van een samenwerking tussen huisartsen, apothekers en psychologen om een bewust gebruik van psychofarmaca te bevorderen en om de zorgkwaliteit te verbeteren.

Een man adviseert een vrouw
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Afbouwprogramma voor benzodiazepines en Z-drugs

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - PDF

Hier vindt u de informatie over het afbouwprogramma voor benzodiazepines en verwante middelen. Personen die chronisch een benzodiazepine of Z-drug nemen, kunt u een terugbetaald afbouwprogramma voorstellen, onder begeleiding van arts en apotheker. De aanpak is multidisciplinair: de voorschrijvende arts, de apotheker en de patiënt werken samen. Uitgegeven door het BCFI.