www.belgium.be
logo Belhealth
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
Autres

Belhealth

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
Autres
2024 - Website

Het epidemiologisch cohort BELHEALTH is een longitudinale studie bij de algemene bevolking op basis van herhaalde enquêtes bij een representatieve steekproef van volwassenen in België. Het doel is de ontwikkeling van de gezondheid en het welzijn in de post-COVID-periode te volgen en kwetsbaarheidsfactoren voor de gezondheid en de levenskwaliteit van individuen te identificeren. Hoewel de Covid-19-pandemie minder bedreigend wordt, staan we voor nieuwe uitdagingen met ingrijpende sociale en economische gevolgen voor de bevolking. Voortdurende monitoring van de gezondheid en het welzijn van de burgers is daarom van essentieel belang om het preventiebeleid te sturen, de veerkracht te versterken en te investeren in passende structurele ondersteuning.

adhd avec élément autour d'une tête
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
Autres

Medicamenteuze behandeling van ADHD in België - samenvatting en rapport Christelijke Mutualiteit

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
Autres
2024 - Website

Meer en meer kinderen met ADHD grijpen naar medicatie, vaak voor een te lange periode en met te weinig professionele begeleiding op het vlak van mentale gezondheid. ​ Dat blijkt uit de meest recente studie van CM Gezondheidsfonds, waarbij het medicatiegebruik van jongeren met ADHD tussen 6 en 17 jaar werd bekeken tussen 2013 en 2022.

Des antidépresseurs pour adolescents
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Gebruik van antidepressiva en psychotherapeutische verstrekkingen bij adolescenten - Rapport Onafhankelijke Ziekenfondsen

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Website

De Onafhankelijke Ziekenfondsen voerden een beschrijvende analyse uit over het gebruik van antidepressiva en psychotherapeutische verstrekkingen bij adolescenten. Hier leest u het integrale verslag en een samenvatting van de voornaamste gebruiksindicatoren. 

Le sport contre la dépression
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - Website

Studie verschenen op de website van het British Journal of Sports Medicine, dat een samenvatting wil bieden van de bewijzen van de effecten van fysieke activiteit op symptomen van depressie, angst en psychologische stress bij de volwassen bevolking.

Een persoon die wakker is, ligt in bed
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Zelfmoord voorkomen: Suicïdepreventie-Reflex VLESP

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Opleidingen

Suïcidepreventie-Reflex is gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Aan de hand van e-learningmodules en oefeningen leert SP-Reflex hoe u als hulpverlener deze richtlijn in de praktijk omzet.

Persons with a BENZOdiazepine/Z-drugs use disorder in mental health CARE
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

BENZOCARE: Persons with a BENZOdiazepine/Z-drugs use disorder in mental health CARE - lopende studie Belspo

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Opleidingen

Het doel van deze studie, die wordt gefinancierd door Belspo, is om de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg te bestuderen voor mensen met een gebruiksprobleem van benzodiazepines en Z-drugs, om de ervaringen en waarnemingen van zowel gezondheidsprofessionals als gebruikers rond de gebruiksproblematiek van BZD/Z te analyseren, om de dubbelzinnige rol van BZD/Z in de geestelijke gezondheidssector te verkennen en begrijpen en om aanbevelingen uit te werken. Deze studie, uitgevoerd door UGent en ULG, is nog lopgende en zal ten einde lopen in 2024. U vindt hier uitgebreide informatie en met name de onderzoeksvragen.

laboratoriumteam dat werkt aan het coronavirusvaccin
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

10de Covid-19-gezondheidsenquête Sciensano - eerste resultaten

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - PDF

Deze Covid-19-gezondheidsenquête werd uitgevoerd door Sciensano in maart 2022 en ging met name over de geestelijke gezondheid en het gebruik van kalmeermiddelen. U krijgt een overzicht van de evolutie van de prevalentie van angst- en depressieve stoornissen maar ook van het gebruik van kalmeermiddelen.

een jongere die studeert
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Studie FAGG: schoolprestaties en gebruik van psychostimulantia bij Franstalige studenten

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - Website

Het FAGG bevroeg meer dan 12.000 Franstalige universiteitsstudenten over het gebruik van stimulerende geneesmiddelen. Hieruit blijkt dat 5% van deze studenten stimulerende geneesmiddelen gebruikt in de hoop hun studieprestaties te verbeteren zonder dat het gaat om een medisch gebruik.