www.belgium.be

Pregabaline (Lyrica en generieke pregabaline) is een gamma-aminoboterzuur-analoog (GABA) en bootst de remmende werking daarvan op het zenuwstelsel na. Het geneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische pijn bij volwassenen, voor de behandeling van partiële epilepsieaanvallen met of zonder secundaire gegeneraliseerde aanvallen en voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen.

Sinds enkele jaren stellen we een zorgwekkende toename van de voorschriften van pregabaline vast (40 % meer patiënten sinds 2016 volgens de gegevens van het RIZIV). 

Misbruik/ onaangepast of niet-medisch gebruik kan vermoed worden in volgende situaties:

  • een verkeerd gebruik (dosis > 600 mg) van pregabaline door patiënten die het gebruiken voor bepaalde therapeutische indicaties (bv. angststoornissen of somatische pijn)
  • in het kader van (poly)gebruik van psychoactieve stoffen waarbij de euforiserende, ontremmende en anxiolytische eigenschappen van pregabaline worden nagestreefd. 

Recente rapporten waarschuwen voor een aanzienlijke toename van misbruik/ onaangepast of niet-medisch gebruik van dit geneesmiddel in België. De aantrekkingskracht van deze substantie kan worden verklaard door de intrinsieke effecten ervan, alsook door het versterkend effect van pregabaline op de gewenste effecten van andere psychoactieve producten. Daarom is er bij misbruik vaak sprake van polygebruik. Dit geneesmiddel is niet zonder o.m. neurologische, psychiatrische en cardiale bijwerkingen. Overmatig gebruik kan leiden tot afhankelijkheid, suïcidale gedachten en/of gedrag, en agressief gedrag.   

Wees daarom waakzaam dat een voorschrift voor benzodiazepines niet vervangen worden door een voorschrift pregabaline.

U vindt u hieronder de link naar bijkomende informatie over dit onderwerp :