www.belgium.be
Een slapende vrouw
Médecins généralistes

Aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn: klinische richtlijn

Lees meer

Médecins généralistes
2018 - PDF

Het doel van deze richtlijn is huisartsen te helpen:  

- om de diagnose van slapeloosheid of insomnie te stellen 

- om de patiënt met slaapklachten gepersonaliseerde voorlichting te geven 

- om de niet-medicamenteuze aanpak van insomnie aan te moedigen en daarvoor eventueel gericht te verwijzen en met andere hulpverleners samen te werken - om het voorschrijven van slaapmiddelen, met name benzodiazepines en/of z-drugs, te beperken tot uitzonderlijke situaties.  

Richtlijn van Domus Medica. Opgemaakt door de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (Worel), EBM PracticeNet.

Discussie tussen een psycholoog en een patiënt
Médecins généralistes

Depressie bij volwassenen: richtlijn Domus Medica

Lees meer

Médecins généralistes
2017 - PDF

Deze richtlijn, opgemaakt door Domus Medica (in samenwerking met SSMG), biedt de huisarts handvaten om depressie bij volwassenen te herkennen, diagnosticeren, behandelen en op te volgen, met inbegrip van ouderen, zowel ambulant als in een serviceflat of woonzorgcentrum (WZC). Het biedt de huisarts een overzicht van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden binnen de eigen praktijk alsook in samenwerking met andere hulpverleners en voorzieningen, zodat de huisarts samen met de patiënt een gemotiveerde keuze kan maken in de aanpak van depressie. Er wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de aanpak van depressie bij ouderen.

laboratoriumteam dat werkt aan het coronavirusvaccin
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

10de Covid-19-gezondheidsenquête Sciensano - eerste resultaten

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - PDF

Deze Covid-19-gezondheidsenquête werd uitgevoerd door Sciensano in maart 2022 en ging met name over de geestelijke gezondheid en het gebruik van kalmeermiddelen. U krijgt een overzicht van de evolutie van de prevalentie van angst- en depressieve stoornissen maar ook van het gebruik van kalmeermiddelen.

Een dokter
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Medicatienazicht door de huisapotheker – RIZIV

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - Website

Patiënten die minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen chronisch nemen, hebben sinds 1 april 2023 de mogelijkheid om een medicatienazicht te laten uitvoeren door de huisapotheker. Dit medicatienazicht wordt betaald door het RIZIV en kadert in de medisch-farmaceutische samenwerking. U vindt hier meer informatie over dit project medicatienazicht.

discussie tussen een patiënt en een professional
Médecins généralistes
Psychologues

Terugbetaling van eerstelijns- of gespecialiseerde zorg

Lees meer

Médecins généralistes
Psychologues
2023 - Website

Een terugbetaling van psychologische zorg is mogelijk wanneer die zorg werd georganiseerd binnen een netwerk in de geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst tekende met het RIZIV. U vindt hier alle nuttige informatie.

Video: de rol van de apotheker voor een goed gebruik van psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Getuigenis: de rol van de apotheker voor een goed gebruik van psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Sensibiliseringsfilm ontwikkeld door BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) om licht te werpen op de rol die de apotheker kan spelen in een bewust gebruik van psychofarmaca.

Video: multidisciplinaire samenwerking rond psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Getuigenis: multidisciplinaire samenwerking rond psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Sensibiliseringsfilm ontwikkeld door BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) om te herinneren aan het belang van een samenwerking tussen huisartsen, apothekers en psychologen om een bewust gebruik van psychofarmaca te bevorderen en om de zorgkwaliteit te verbeteren.

Depressieve man zittend in bed
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Flash VIG-news FAGG : herhaling van de aanbevelingen voor het rationeel gebruik van benzodiazepines en Z-drugs bij slaapstoornissen

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - Website

Volgend op de publicatie van de resultaten van de vijfde Covid-19-gezondheidsenquête van Sciensano en de enquête van het FAGG over het gebruik van slaapmiddelen, wenst het FAGG patiënten en gezondheidsprofessionals aan te zetten tot een goed gebruik van benzodiazepines en Z-drugs bij slaapstoornissen. U vindt hier een herhaling van de aanbevelingen voor het rationeel gebruik van benzodiazepines en Z-drugs bij slaapstoornissen.