www.belgium.be
laboratoriumteam dat werkt aan het coronavirusvaccin
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

10de Covid-19-gezondheidsenquête Sciensano - eerste resultaten

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - PDF

Deze Covid-19-gezondheidsenquête werd uitgevoerd door Sciensano in maart 2022 en ging met name over de geestelijke gezondheid en het gebruik van kalmeermiddelen. U krijgt een overzicht van de evolutie van de prevalentie van angst- en depressieve stoornissen maar ook van het gebruik van kalmeermiddelen.

Een dokter
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Medicatienazicht door de huisapotheker – RIZIV

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - Website

Patiënten die minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen chronisch nemen, hebben sinds 1 april 2023 de mogelijkheid om een medicatienazicht te laten uitvoeren door de huisapotheker. Dit medicatienazicht wordt betaald door het RIZIV en kadert in de medisch-farmaceutische samenwerking. U vindt hier meer informatie over dit project medicatienazicht.

discussie tussen een patiënt en een professional
Médecins généralistes
Psychologues

Terugbetaling van eerstelijns- of gespecialiseerde zorg

Lees meer

Médecins généralistes
Psychologues
2023 - Website

Een terugbetaling van psychologische zorg is mogelijk wanneer die zorg werd georganiseerd binnen een netwerk in de geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst tekende met het RIZIV. U vindt hier alle nuttige informatie.

Video: de rol van de apotheker voor een goed gebruik van psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Getuigenis: de rol van de apotheker voor een goed gebruik van psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Sensibiliseringsfilm ontwikkeld door BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) om licht te werpen op de rol die de apotheker kan spelen in een bewust gebruik van psychofarmaca.

Video: multidisciplinaire samenwerking rond psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Getuigenis: multidisciplinaire samenwerking rond psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Sensibiliseringsfilm ontwikkeld door BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) om te herinneren aan het belang van een samenwerking tussen huisartsen, apothekers en psychologen om een bewust gebruik van psychofarmaca te bevorderen en om de zorgkwaliteit te verbeteren.

Depressieve man zittend in bed
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Flash VIG-news FAGG : herhaling van de aanbevelingen voor het rationeel gebruik van benzodiazepines en Z-drugs bij slaapstoornissen

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - Website

Volgend op de publicatie van de resultaten van de vijfde Covid-19-gezondheidsenquête van Sciensano en de enquête van het FAGG over het gebruik van slaapmiddelen, wenst het FAGG patiënten en gezondheidsprofessionals aan te zetten tot een goed gebruik van benzodiazepines en Z-drugs bij slaapstoornissen. U vindt hier een herhaling van de aanbevelingen voor het rationeel gebruik van benzodiazepines en Z-drugs bij slaapstoornissen.

een jongere die studeert
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Studie FAGG: schoolprestaties en gebruik van psychostimulantia bij Franstalige studenten

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - Website

Het FAGG bevroeg meer dan 12.000 Franstalige universiteitsstudenten over het gebruik van stimulerende geneesmiddelen. Hieruit blijkt dat 5% van deze studenten stimulerende geneesmiddelen gebruikt in de hoop hun studieprestaties te verbeteren zonder dat het gaat om een medisch gebruik.

Vermoeide vrouw met haar hoofd in haar handen
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Enquête FAGG over het gebruik van benzodiazepines en Z-drugs bij de behandeling van slapeloosheid in België

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - Website

Een bevraging rond slaapmiddelen van het FAGG toont aan dat meer dan een derde van patiënten tekenen van afhankelijkheid vertoont. De meerderheid gebruikt de slaapmiddelen te lang. U vindt hier de belangrijkste resultaten van deze enquête.