www.belgium.be
Een persoon die handen vasthoudt, met een psycholoog op de achtergrond
Psychologues

E-learning « Behandelingen met psychofarmaca » voor de psychologen

Lees meer

Psychologues
2023 - Opleidingen

Deze opleiding voor klinische psychologen en orthopedagogen wil hen ertoe aanzetten om aandacht te besteden aan de psychotrope behandelingen van hun patiënten. Deze e-learning werd ontwikkeld door de ULB en The Human Link. Ze wil de kennis van psychologen over psychofarmaca versterken. Daarnaast wil ze verduidelijken wat hun rol is en welke houding ze moeten aannemen. Ze beoogt ook de samenwerking met de voorschrijvende arts te bevorderen. Online opleiding van 1.45 uur. Project gefinancierd door de FOD Volksgezondheid.

Jonge vrouw met rugpijn in bed
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Abnormaal en mogelijk gevaarlijk gedrag tijdens de slaap na inname van Z-drugs - BCFI Folia

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2020 - Website

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) bracht een waarschuwing uit voor bepaalde Z-drugs. Meerdere gevallen van ernstige - soms dodelijke - verwondingen veroorzaakt door slaapwandelen of ander ongewoon gedrag tijdens de slaap zijn gesignaleerd na het gebruik van een Z-drug. Het BCFI stelde een Folia op de aandacht te vestigen om deze ongewenste effecten van bepaalde Z-drugs.

Een persoon die wakker is, ligt in bed
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Zelfmoord voorkomen: Suicïdepreventie-Reflex VLESP

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Opleidingen

Suïcidepreventie-Reflex is gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Aan de hand van e-learningmodules en oefeningen leert SP-Reflex hoe u als hulpverlener deze richtlijn in de praktijk omzet.

Persons with a BENZOdiazepine/Z-drugs use disorder in mental health CARE
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

BENZOCARE: Persons with a BENZOdiazepine/Z-drugs use disorder in mental health CARE - lopende studie Belspo

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Opleidingen

Het doel van deze studie, die wordt gefinancierd door Belspo, is om de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg te bestuderen voor mensen met een gebruiksprobleem van benzodiazepines en Z-drugs, om de ervaringen en waarnemingen van zowel gezondheidsprofessionals als gebruikers rond de gebruiksproblematiek van BZD/Z te analyseren, om de dubbelzinnige rol van BZD/Z in de geestelijke gezondheidssector te verkennen en begrijpen en om aanbevelingen uit te werken. Deze studie, uitgevoerd door UGent en ULG, is nog lopgende en zal ten einde lopen in 2024. U vindt hier uitgebreide informatie en met name de onderzoeksvragen.

een dokter en een kind
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

AD(H)D: transparantiefiche - BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2018 - Website

De transparantiefiches van het BCFI willen de medicamenteuze aanpak van een bepaald probleem documenteren, zowel in vergelijking met een placebo als in vergelijking met andere medicamenteuze behandelingen. Het BCFI stelde een transparatiefiche op over AD(H)D bij kinderen en jongeren, maar ook bij volwassenen.

vrouw met slapeloosheid
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Slapeloosheid: transparantiefiche - BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2018 - Website

De transparantiefiches van het BCFI willen de medicamenteuze aanpak van een bepaald probleem documenteren, zowel in vergelijking met een placebo als in vergelijking met andere medicamenteuze behandelingen. Het BCFI stelde een transparatiefiche op over insomnia.

gestreste persoon
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Angststoornissen: transparantiefiche - BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2018 - Website

De transparantiefiches van het BCFI willen de medicamenteuze aanpak van een bepaald probleem documenteren, zowel in vergelijking met een placebo als in vergelijking met andere medicamenteuze behandelingen. Het BCFI stelde een transparatiefiche op over angststoornissen.

Chloorpromazine
Médecins généralistes

Toevoegen van een antipsychoticum aan een antidepressivum bij een depressieve volwassene: vermoeden van verhoogd mortaliteitsrisico - BCFI Folia

Lees meer

Médecins généralistes
2021 - Website

Een uitgebreide retrospectieve cohortstudie gevoerd in de Verenigde Staten bracht een toegenomen risico op overlijden aan het licht bij depressieve patiënten die een antipsychoticum hadden gekregen bovenop het antidepressivum dat ze al namen, in vergelijking met patiënten die een tweede antidepressivum kregen.