www.belgium.be
vrouw met slapeloosheid
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Slapeloosheid: transparantiefiche - BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2018 - Website

De transparantiefiches van het BCFI willen de medicamenteuze aanpak van een bepaald probleem documenteren, zowel in vergelijking met een placebo als in vergelijking met andere medicamenteuze behandelingen. Het BCFI stelde een transparatiefiche op over insomnia.

gestreste persoon
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Angststoornissen: transparantiefiche - BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2018 - Website

De transparantiefiches van het BCFI willen de medicamenteuze aanpak van een bepaald probleem documenteren, zowel in vergelijking met een placebo als in vergelijking met andere medicamenteuze behandelingen. Het BCFI stelde een transparatiefiche op over angststoornissen.

Chloorpromazine
Médecins généralistes

Toevoegen van een antipsychoticum aan een antidepressivum bij een depressieve volwassene: vermoeden van verhoogd mortaliteitsrisico - BCFI Folia

Lees meer

Médecins généralistes
2021 - Website

Een uitgebreide retrospectieve cohortstudie gevoerd in de Verenigde Staten bracht een toegenomen risico op overlijden aan het licht bij depressieve patiënten die een antipsychoticum hadden gekregen bovenop het antidepressivum dat ze al namen, in vergelijking met patiënten die een tweede antidepressivum kregen.

medicijnen op een nachtkastje
Médecins généralistes

Goed gebruik van slaapmiddelen: een blijvend probleem - BCFI Folia

Lees meer

Médecins généralistes
2021 - Website

Het BCFI herinnert aan de aanbevelingen voor good practices rond een goed gebruik van slaap- en kalmeermiddelen.

een ruziënd koppel
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Seksuele stoornissen door antidepressiva: mededeling Centrum voor Geneesmiddelenbewaking - BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2020 - Website

Het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking herinnert eraan dat antidepressiva seksuele stoornissen kunnen teweegbrengen die kunnen aanhouden, zelfs na stopzetting van het geneesmiddel. Het is belangrijk rekening te houden met die bijwerkingen.

een oudere persoon die medicijnen gebruikt
Médecins généralistes

Werkzaamheid van antidepressiva bij ouderen: een systematische review en meta-analyse - BCFI Folia

Lees meer

Médecins généralistes
2020 - Website

Volgens deze meta-analyse voorgesteld door het BCFI, zijn antidepressiva niet effectiever dan een placebo bij ouderen boven 65 met een matige tot ernstige depressie. Het BCFI besluit dat, alvorens een medicamenteuze behandeling van de depressie op te starten, men altijd een evaluatieverslag voordeel/risicio moet opstellen, vooral bij kwetsbare ouderen.

een medicijnverpakking in de vorm van een v
Médecins généralistes

Vereenvoudigde afbouwschema's antidepressiva: BCFI Folia

Lees meer

Médecins généralistes
2022 - Website

Wanneer de behandeling wordt stopgezet of onderbroken, kunnen alle antidepressiva ontwenningsverschijnselen teweegbrengen. Het voornaamste doel van een stapsgewijze (en trage) afbouw is om die (ernstige) ontwenningsverschijnselen te vermijden. Het BCFI bracht in 2019 een handleiding uit voor een stapsgewijze stopzetting van antidepressiva. In 2022 werden de afbouwschema's vereenvoudigd. U vindt hier de algemene principes van afbouw, informatie over de ontwenningsverschijnselen en een goed gebruik van de afbouwschema's. 

een dokter die de hand van zijn patiënt vasthoudt
Médecins généralistes

Depressie bij volwassenen: aanbeveling voor goede medische praktijkvoering en een meta-analyse - Folia BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
2018 - Website

 In dit Folia-artikel van BCFI wordt aandacht besteed aan de aanpak van depressie bij volwassenen. Eerst wordt de aanbeveling voor goede medische praktijkvoering 'Depressie bij volwassenen' (2017, Domus Medica) besproken. Deze richtlijn beveelt aan om niet routinematig antidepressiva te geven bij 'milde tot matige depressie'. In geval van ernstige depressie is het aangeraden wel antidepressiva te geven, met steeds ook een belangrijke plaats voor psychologische ondersteuning. Nadien wordt de meta-analyse, die verscheen in The Lancet, besproken: deze concludeert dat in gerandomiseerde studies over ernstige majeure depressie bij volwassenen, de antidepressiva het beter doen dan placebo.