www.belgium.be
Les risques liés aux benzodiazépines pendant la grossesse
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Risico’s van benzodiazepines en Z-drugs tijdens de zwangerschap - Folia BCFI

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - Website

De veiligheid van benzodiazepinegebruik tijdens de zwangerschap blijft onzeker vanwege het beperkte en soms tegenstrijdige beschikbare bewijs. Lees hier meer over het praktijkgerichte advies vanuit het BCFI en de wetenschappelijke bewijsvoering die dit advies onderbouwt.   

Een ongefocuste student
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Zorgpad ADHD: website

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2022 - Website

Dit zorgpad ADHD beoogt een optimaal traject voor kinderen en jongeren (jongvolwassenen) met druk gedrag en/of aandachts- en concentratieproblemen. Ouders, leerkrachten, (huis)artsen, CLB-medewerkers, hulpverleners… kortom: ieder die met deze kinderen en jongeren te maken heeft, kan hier wetenschappelijk verantwoorde én praktische informatie op maat vinden. Het zorgpad ADHD volgt de geldende richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad van 2013 en 2021. Het biedt informatie uit andere (inter)nationale richtlijnen met een stevige wetenschappelijke basis. Deze website is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Belgische experten met ervaring in de diagnostiek en behandeling van ADHD die in 2018 werden aangeworven door de geestelijke gezondheidsnetwerken voor kinderen en jongeren van elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecreëerd met steun van de federale overheid – FOD Volksgezondheid. 

Slaapmedicatie
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Valpreventie: focus op slaapmedicatie - MFO

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2020 - Opleidingen

Het is als hulpverlener van essentieel belang om de oudere bewust te maken dat vallen vaak voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Naast niet-medicamenteuze factoren (bv. evenwicht, spierkracht en mobiliteit, duizeligheid...) leidt ook slaapmedicatie tot een verhoogd valrisico. Het doel van dit Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) is om het risico op vallen te verminderen bij patiënten met een verhoogd risico op vallen. Dit gebeurt door lokaal afspraken te maken tussen huisarts en apotheker, waarbij de focus ligt op het rationeel gebruik van slaapmedicatie. Opgemaakt door KOVAG - Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgilde.

Iemand die aan slapeloosheid lijdt
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s

Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking - MFO

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
2023 - Opleidingen

Verbeter de zorg voor uw patiënten en maak lokaal afspraken onder huisartsen en apothekers om het gebruik van slaapmiddelen te verminderen. Dit kwaliteitsbevorderend programma voor een lokaal Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) biedt handvaten voor duidelijke afspraken omtrent de aanpak van opstart en afbouw van benzodiazepines alsook over de manier waarop de patiënt kan gemotiveerd worden. Opgemaakt door KOVAG - Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgilde.

Video interview: de rol van de apotheker bij het gepast gebruik van psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Video interview: de rol van de apotheker bij het gepast gebruik van psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Deze video ontwikkeld door BelPEP toont een interview met een apotheker over diens rol bij het gepast gebruik van psychofarmaca.

Video interview: de rol van de huisarts bij het gepast gebruik van psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Video interview: de rol van de huisarts bij het gepast gebruik van psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Deze video ontwikkeld door BelPEP toont een interview met een huisarts waarin ze de kernboodschappen samenvat, evenals haar rol om een gepast gebruik van psychofarmaca maximaal te bevorderen.

Video interview: de rol van de psycholoog bij het gepast gebruik van psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Video interview: de rol van de psycholoog bij het gepast gebruik van psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Deze video ontwikkeld door BelPEP toont een interview met een psycholoog waarin hij de rol toelicht die hij kan spelen om een gepast gebruik van psychofarmaca maximaal te bevorderen.

Video interview: de rol van de psychiater bij het gepast gebruik van psychofarmaca
Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues

Video interview: de rol van de psychiater bij het gepast gebruik van psychofarmaca

Lees meer

Médecins généralistes
Pharmacien.ne.s
Psychologues
2023 - Video

Deze video ontwikkeld door BelPEP toont een interview met een psychiater waarin hij de kernboodschappen samenvat, evenals zijn rol om een gepast gebruik van psychofarmaca maximaal te bevorderen.